Veelgestelde vragen

Heeft u vragen over Livit, onze producten of uw persoonlijke situatie? We helpen u graag verder. Bij veelgestelde vragen vindt u misschien al de informatie waar u naar op zoek bent. In de begrippenlijst vindt u een uitleg van veelgebruikte begrippen.

 

Algemeen

faq
Kan ik ook een telefonische afspraak plannen voor mijn reguliere controle afspraak?

Ja, dat kan. Hiervoor vult u het afspraakformulier telefonisch consult in. Wij staan u graag te woord.

Is Livit open tijdens de lockdown tot 19 januari?

Ja, Livit is gewoon open. Onze zorg wordt gezien als essentiële dienstverlening en is daardoor een uitzondering op de lockdown die vanaf 15 december geldt. Wij hebben alle maatregelen genomen om u veilig te ontvangen.

Ik wil mijn afspraak verzetten. Hoe doe ik dat?

U kunt eenvoudig online uw afspraak verzetten. Klik op Afspraak verzetten en vul het formulier in. U ontvangt binnen twee werkdagen een bevestiging met uw nieuwe afspraak.

Hoe kan ik een afspraak maken?

Een afspraak maken is heel eenvoudig. Via het online afspraakformulier plant u in drie stappen uw afspraak in.

Wanneer kan ik bij Livit terecht?

Onze openingstijden kunnen per locatie verschillen. Op de pagina Locaties ziet u bij elke locatie de openingstijden.

Waar vind ik Livit?

Livit heeft ruim 400 locaties door heel Nederland . Op de pagina Locaties vindt u onze adressen. Er is altijd een Livit locatie bij u in de buurt.

Ik heb een hulpmiddel voorgeschreven gekregen. Wat moet ik nu doen?

U begint met het maken van een afspraak met één van onze orthopedisch adviseurs. Dat kan gemakkelijk door online een afspraak te maken. Klik op de knop Afspraak maken en vul het formulier in. Vergeet niet uw verwijsbrief en verzekeringspas mee te nemen naar uw eerste afspraak.

Zorgplan
Tijdens de afspraak vraagt de adviseur u om uw verwijsbrief van uw arts of therapeut, verzekeringspas en persoonlijke gegevens. Vervolgens stelt de adviseur samen met u een zorgplan op. Het zorgplan geeft u én uw adviseur een goed overzicht van wat er precies gaat gebeuren en wanneer.

Aanmeten
Daarna neem de adviseur uw maten op. Voor sommige hulpmiddelen gebeurt dit met gips, voor de meeste hulpmiddelen met behulp van 3D-techniek. De adviseur zal u ook kleur- en stijlkeuzes voorleggen.

Hulpmiddel
Wanneer mogelijk krijgt u het hulpmiddel direct mee of het hulpmiddel wordt voor u besteld. Krijgt u een hulpmiddel op maat? Dan maken we een afspraak om tussentijds te komen passen. Omdat al onze hulpmiddelen door vakspecialisten worden gemaakt, verschilt de levertijd per hulpmiddel.

Vergoeding
De adviseur vraagt de vergoeding voor uw hulpmiddel aan bij uw zorgverzekeraar. Hier heeft u dus geen omkijken naar. Wel hebben wij hiervoor uw verwijsbrief nodig. Livit heeft contracten met alle zorgverzekeraars in Nederland en vrijwel al onze producten worden vanuit de basisverzekering vergoed.

Voor welke hulpmiddelen kan ik bij Livit terecht?
Kan Livit ook bij mij thuis komen?

Livit doet huisbezoeken bij bewoners van instellingen en tehuizen. Ook als u een verwijzing van de arts heeft waarop staat dat u niet in staat bent zelf naar één van onze locaties te komen, komt u in aanmerking voor een huisbezoek.

Voldoet u niet aan deze voorwaarden, maar wilt u toch graag dat we bij u thuis komen? Dat is mogelijk. Alleen zijn wij dan wel verplicht u € 50,- voorrijkosten in rekening te brengen. Dit bedrag is helaas niet te declareren bij uw zorgverzekering.

Hoe weet ik zeker dat ik goed zit bij Livit?

Livit heeft alle orthopedische expertise onder één dak. Zo weet u zeker dat u de best mogelijke oplossing krijgt. Uw bewegingsmogelijkheden, levensstijl en persoonlijke wensen zijn daarbij ons uitgangspunt. Altijd. Heeft u een verdere doorverwijzing nodig? Ook dat regelen wij voor u. Wij werken samen met een groot netwerk van specialisten.

Wat is het privacy beleid van Livit?

Privacy-beleid

Als zorgaanbieder heeft Livit veel te maken met (vertrouwelijke) klantgegevens. De bescherming van uw privacy is van essentieel belang voor ons. En met de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geven wij u graag inzage in hoe wij de privacy van uw gegevens waarborgen. Wij houden ons aan de AVG en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Ook conformeert Livit zich aan de Gedragscode Medische Hulpmiddelen .

Wat we met uw gegevens doen, en welke rechten u als klant van Livit heeft, leest u hieronder.

Welke gegevens hebben wij van u?

U heeft aan ons de volgende gegevens doorgegeven:
• uw naam, adres en woonplaats
• uw burgerservicenummer
• uw geboortedatum
• uw contactgegevens (zoals uw e-mailadres en/of uw telefoonnummer)
• uw bank- en betaalgegevens
• uw gegevens over uw gezondheid

Deze gegevens hebben wij nodig om aan uw zorgvraag te kunnen voldoen, de afhandeling van de (financiële) administratie juist te laten verlopen en om contact met u te onderhouden in verband met nazorg en controle.

Bijzondere persoonsgegevens zoals gegevens over uw gezondheid

Ook ontvangen wij gegevens over uw gezondheid. Deze medische informatie ontvangen wij direct van u. Maar ook als er sprake is van een doorverwijzing vanuit uw huisarts, fysiotherapeut, instelling of ziekenhuis. Onze adviseurs zijn verplicht om zorgvuldig met uw medische gegevens om te gaan en elke Livit medewerker die deze gegevens verwerkt heeft een geheimhoudingsplicht.

Met gegevens over uw gezondheid gaan wij extra zorgvuldig om. Wij gebruiken deze gegevens om te bepalen welke zorg u nodig heeft. Voor zover dat nodig is, worden gegevens over uw gezondheid ook gebruikt voor controles door uw zorgverzekeraar, het meewerken aan fraudeonderzoek en analyses voor zorginkoop en risicobeheersing.

Met wie delen wij uw gegevens?

Uw persoonsgegevens delen wij alleen:

  • Met uw verzekeraar
    Om uw declaratie naar de zorgverzekeraar te regelen en voor eventuele controles door uw zorgverzekeraar op deze declaraties.
  • Als u gebruikmaakt van de Wet langdurige zorg (Wlz)
    Dan sturen we uw declaratie door naar de zorgkantoren die uw declaratie kunnen verwerken. Een deel van uw vergoeding ontvangt u namelijk vanuit een andere wet.
  • Voor onderzoeken
    Klanten met een bepaalde aandoening, zoals diabetes kunnen deelnemen aan speciale zorgprogramma’s voor onderzoek. In deze situaties worden uw gegevens uitgewisseld met anderen zoals een fysiotherapeut of het ziekenhuis. Hiervoor vragen wij altijd vooraf uw toestemming. Ook voor klanttevredenheidsonderzoeken kunnen wij u vragen of u hieraan wilt meewerken en of u uw gegevens ter beschikking wilt stellen aan een derde partij hiervoor.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Wij passen binnen heel Livit beveiligingsmaatregelen toe om persoonsgegevens te beveiligen. Deze maatregelen hebben betrekking op de organisatorische risico’s, menselijk handelen (personeel), inrichting van processen, techniek en fysieke beveiliging en zijn vastgelegd in het informatiebeveiligingsbeleid van Livit. De invulling van de maatregelen is afgeleid van internationaal geldende standaarden, zoals ISO norm ISO27001 en de NEN 7510 norm die specifiek voor de zorg is.

Periodiek wordt door ons gecontroleerd of onze maatregelen nog adequaat zijn. Dit gebeurt onder andere door middel van het uitvoeren van risicoanalyses en interne controleplannen en onafhankelijke audits. Daarnaast staan wij onder direct toezicht van verschillende toezichthouders en de externe accountant, waarbij onder meer wordt toegezien op de werking van interne beheersing van informatiebeveiliging.

Onze medewerkers zijn tot geheimhouding verplicht. U mag van ons verwachten dat wij alles doen, wat in redelijkheid van ons verwacht mag worden, om uw privacy te waarborgen. Uw persoonsgegevens zijn intern alleen in te zien voor medewerkers die uw gegevens nodig hebben om op juiste wijze uitvoering te geven aan uw zorgvraag. U kunt een reden hebben om ons te vragen bepaalde persoonsgegevens, zoals uw adres, geheim te houden. Aan zo’n verzoek voldoen wij natuurlijk altijd, binnen de eisen die wettelijk aan ons gesteld worden. De persoonsgegevens die u geheim wilt houden, zullen dan niet (meer) aan derden verstrekt worden.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Livit bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor goede zorgverlening.
Voor medische gegevens is deze bewaartermijn volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, zoals bijvoorbeeld bij chronische aandoeningen.

Sollicitatiegegevens worden maximaal 4 weken na het afronden van de sollicitatieprocedure vernietigd, tenzij u akkoord heeft gegeven om deze langer te bewaren.

Ook kunnen wij uw telefoongesprekken met ons opnemen. Dat doen wij om onze medewerkers te kunnen trainen en zo onze dienstverlening beter te maken. Deze gegevens bewaren wij 90 dagen.

Beveiligde site

Ook de Livit website die u nu bezoekt en gebruikt, is natuurlijk beveiligd. Personen die toegang hebben tot uw gegevens op de site, zijn gehouden aan de wetten en regels op privacy gebied. Wij verzamelen en analyseren de gegevens over uw bezoek aan deze website om de site te verbeteren en aan uw gebruikswensen aan te passen. Deze gegevens worden verzameld met behulp van cookies. Hierbij verzamelen wij geen persoonlijke gegevens. Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van deze cookies, dan kunt u in uw eigen browser ‘cookies off’ inschakelen.
Wat zijn uw rechten?

U heeft recht op:
• inzage van de gegevens die wij van u hebben.
• rectificatie als wij uw gegevens verkeerd hebben verwerkt.
• gedeeltelijke vernietiging van uw medische gegevens. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
• beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als u de digitale nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen.
• overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, zodat u uw gegevens ook kunt doorsturen naar bijvoorbeeld een andere zorgverlener.
• bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.
• het intrekken van uw toestemming.

Vragen of opmerkingen?

Wilt u gebruikmaken van een van de bovenstaande mogelijkheden? Of hebt u vragen over ons privacybeleid? Dan kunt u onze klantenservice via klantenservice een e-mail versturen met uw verzoek of vraag. Deze wordt dan doorgegeven aan onze Functionaris Gegevensbescherming. U ontvangt zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen een maand, een reactie op uw verzoek of vraag. Als u het niet eens bent met de afhandeling van uw verzoek kunt u daarover een klacht indienen bij de Geschillencommissie Zorg of de Autoriteit Persoonsgegevens.

Veelgestelde vragen per categorie

We krijgen regelmatig vragen over onze hulpmiddelen. Hieronder beantwoorden wij een aantal veelgestelde vragen per categorie.

TEK
Bekijk de vragen over online service voor steunzolen
Online Service Steunzolen
Bekijk de vragen over Online Service voor steunkousen
Online Service Steunkousen
Bekijk de vragen over online service voor confectie orthesen
Online Service Orthesen en Braces
Bekijk de vragen over Online Service voor Maatwerk Orthesen
Online Service Maatwerk Orthesen
Bekijk de vragen over steunkousen
Steunkousen
Bekijk de vragen over schoenen
Schoenen
Bekijk de vragen over orthesen en braces
Orthesen
Bekijk de vragen over prothesen
Prothesen
Bekijk de vragen over Orteam evo Tatum
Orteam evo Tatum
Bekijk de vragen over steunzolen
Steunzolen
Bekijk de vragen over badschoenen
Badschoenen
Bekijk de vragen over orthopedische pantoffels
Pantoffels
Bekijk de vragen over verbandschoenen
Verbandschoenen
Bekijk de vragen over aanpassingen aan confectieschoenen
Aanpassing aan confectieschoenen
Bekijk de vragen over vergoedingen van VGZ
VGZ
Bekijk de vragen over osseointegratie
Osseointegratie
Bekijk de vragen van werkgevers over veiligheidsschoenen
Veiligheidsschoenen voor werkgevers
Bekijk de vragen van werknemers over veiligheidsschoenen
Veiligheidsschoenen voor werknemers
Lees over onze oplossingen voor veiligheidsschoenen en steunzolen
Uitleg veiligheidsschoenen

Goede redenen om bij Livit langs te komen

afbeelding

Klanttevredenheid

Wij leren graag van feedback en vragen onze klanten doorlopend of ze tevreden zijn. Onze klanten waarderen ons gemiddeld met een 8,3. (gebaseerd op 24.000 klant reacties)

afbeelding

Altijd dichtbij

Met meer dan 400 locaties zijn wij altijd bij u in de buurt.

afbeelding

We staan voor u klaar

Onze 155 orthopedisch adviseurs vinden samen met u de beste oplossing.

afbeelding

Persoonlijk en op maat

Hoe wij het hulpmiddel maken dat het beste bij u past? Door uw persoonlijke wensen te combineren met onze kennis en expertise. En u ondersteuning en persoonlijk advies te geven, zodat u weer vrij kunt bewegen.

afbeelding

Innovatie

We werken met de nieuwste materialen en digitale technieken. Zo bieden wij u garantie op kwaliteit en een optimaal comfort.

afbeelding

Goed geregeld

Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars. En regelen de vergoeding van uw hulpmiddel rechtstreeks met uw zorgverzekeraar.

illustratie

Afspraak maken

Bel (088) 245 20 00 voor een afspraak bij u in de buurt. Of maak online een afspraak.

Afspraak maken
illustratie

Klantenservice

Heeft u een vraag of hulp nodig? Wij helpen u graag verder.

Klantenservice
illustratie

Innovatie

Nieuwe technologieën, nieuwe materialen, nieuwe toepassingen.

Lees meer