Garantie en aansprakelijkheid

Op alle hulpmiddelen die door Livit Ottobock Care (verder ‘Livit’ genoemd) vervaardigd zijn geldt een garantieregeling op productie- en/of samenstellingsfouten. Afhankelijk van het product gelden hiervoor de volgende regels:

Garantietermijnen

  • Garantie op pro- en orthesen

De garantie op alle pro- en orthesen bedraagt één jaar na de datum van levering.

  • Garantie op orthopedische schoenen en steunzolen

Garantie op orthopedische schoenen en steunzolen is tweeledig. Op de pasvorm heeft u na aflevering drie maanden garantie. Op het materiaal heeft u zes maanden garantie.

  • Garantie op therapeutisch elastische kousen

Garantie op therapeutisch elastische kousen (TEK) is tweeledig. U heeft na aflevering één maand garantie op de pasvorm van de therapeutisch elastische kousen. Op de functie van de therapeutisch elastische kousen heeft u drie maanden garantie.

Op producten of onderdelen van uw hulpmiddel die niet door Livit gemaakt, maar wel geleverd zijn, gelden de garantievoorwaarden van de betreffende fabrikant. In uitzonderlijke situaties kan er van deze garantietermijn worden afgeweken. Wij zullen dan in goed overleg met u tot een oplossing komen.

Voorwaarden

  • De garantieregeling is uitsluitend van toepassing bij juist gebruik en onderhoud van het hulpmiddel.
  • Slijtage door gebruik is uitgesloten van garantie.
  • Problemen veroorzaakt door (anatomische) veranderingen zijn uitgesloten van garantie.

Livit stelt zich niet aansprakelijk voor de gevolgen van het onjuist gebruik van of het aanbrengen van aanpassingen aan de door haar geleverde producten door andere dan door Livit Ottobock Care als bevoegd erkende personen.

Beroep

U kunt beroep doen op onze garantieregeling door dit tijdens een afspraak persoonlijk te melden aan uw orthopedisch adviseur of consulent. Maak in dat geval een afspraak via onze klantenservice op 088 – 245 2000.

Wordt uw melding niet naar uw tevredenheid afgehandeld, meldt kunt u een schriftelijke klacht indienen. Kijk hiervoor op livit.nl/klacht of vraag het klachtenformulier op bij de balie van uw Livit vestiging en stuur deze ingevuld op naar:

Livit Ottobock Care

t.a.v. Afdeling Klachtafhandeling

Antwoordnummer 5386

3000VB  Rotterdam

Meer informatie over onze klachtenprocedure leest u op livit.nl/klacht

Download hier de pdf