Disclaimer

Livit heeft de inhoud van deze website met uiterste zorg samengesteld. Wij doen ons best om alle informatie op www.livit.nl zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk te houden. Toch kan het voorkomen dat de inhoud op sommige punten verouderd of onjuist is. U kunt daarom aan de inhoud van deze website geen rechten ontlenen. Bovendien kan Livit Ottobock Care op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die voortkomen uit het gebruik van deze website.

Het intellectuele eigendom van de inhoud www.livit.nl berust bij Livit Ottobock Care. Ongeoorloofd gebruik van materiaal afkomstig van deze website beschouwen wij als een inbreuk op het copyright, merkenrecht en overige rechten van Livit Ottobock Care.
Materiaal van deze website mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd, openbaar gemaakt, gebruikt of verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Livit Ottobock Care.