Algemene Bedrijfsinformatie

Erkenningsregelingen

Livit Ottobock Care (verder ‘Livit’ genoemd) conformeert zich aan de erkenningsregeling voor de Orthopedische Instrument Makerijen (OIM), Orthopedische Schoen Bedrijven (OSB) en de Therapeutisch Elastische Kousen (TEK) van het SEMH Deze erkenningsregelingen bevatten eisen met betrekking tot de bedrijfsvoering, vakkennis, toegankelijkheid van het bedrijf, privacy en klachtenprocedure waar een gecertificeerd bedrijf aan moet voldoen. Kijk ook op www.semh.info

Certificaat SEMH, Certificaat SEMH, Certificaat SEMH, Certificaat SEMH VoetExpert

Kosten en aansprakelijkheid

De overheid heeft regels opgesteld omtrent de vergoedingen van orthopedische hulpmiddelen. Voor meer informatie over de vergoeding van uw hulpmiddel raadpleegt u uw zorgverzekeraar, of kijkt u op www.livit.nl/vergoedingen.

De door Livit geleverde producten zijn van hoogwaardige kwaliteit. De levensduur is echter afhankelijk van verschillende factoren, zoals de frequentie en mate van gebruik, omgevingsfactoren en weersinvloeden. Daarnaast dient u zorgvuldig met de geleverde hulpmiddelen om te gaan, deze tijdig te laten controleren en beschadigingen zoveel mogelijk te voorkomen. Bij onjuist gebruik en/of reparatie door onbevoegden is Livit niet aansprakelijk voor de gevolgen. Zie voor garantie en aansprakelijkheid de daarvoor opgestelde regeling. Deze is beschikbaar op elke Livit locatie. Vraag hiernaar bij de balie van uw Livit vestiging of uw Livit contactpersoon.

Aanvraagprocedure

Afhankelijk van uw zorgverzekering en het type hulpmiddel, moet Livit beschikken over de goedkeuring (machtiging) van uw verzekering alvorens tot levering van uw hulpmiddel over te kunnen gaan. Doorgaans regelt Livit deze machtiging voor u, maar er zijn situaties waarin u dit zelf bij uw zorgverzekering moet opvragen. Zodra u deze machtiging ontvangt, neemt u contact op met Livit. Ook in het geval u een eigen bijdrage moet betalen. 

Een levering van een orthopedisch hulpmiddelen heeft invloed op uw eigen risico. Dit is wettelijk bepaald en wordt door uw zorgverzekeraar met u verrekend. Uw Livit contactpersoon zal u hierover informeren en regelt de afhandeling met de zorgverzekering voor u. Bent u het niet eens met de beschikking van uw verzekering, dan kunt u hier bezwaar tegen maken. Hiervoor neemt u contact op met uw zorgverzekering.

Levertijden, gebruik en training

In de erkenningsregeling van de SEMH (bovenaan dit document genoemd) worden maximale levertijden genoemd voor de verschillende producten. Uw Livit contactpersoon informeert u over de levertijd van uw hulpmiddel. In geval van een reparatie zullen wij de periode waarin u uw hulpmiddel tijdelijk niet kunt gebruiken zoveel mogelijk beperken. De lengte van deze periode is o.a. afhankelijk van de aard van de reparatie en de levertijd van onderdelen.

Uw Livit contactpersoon informeert u over het (dagelijks) gebruik van uw hulpmiddel, zoals aan- het uittrekken, onderhoud, het inloop/gewenningsproces en eventuele trainingsmogelijkheden. Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via de contactmogelijkheden op livit.nl of onze klantenservice op 088 – 245 2000. Afhankelijk van uw hulpmiddel roepen wij u eens per jaar op voor een controle-afspraak.

Afspraak

Livit werkt volgens afspraak. Kijk hiervoor op livit.nl/afspraak-maken/. In de wachtkamer proberen wij de wachttijd zo minimaal mogelijk te maken, maar het kan voorkomen dat u even moet wachten. Koffie en thee is dan beschikbaar.

Klachtenprocedure

Klachten worden door Livit zorgvuldig en respectvol afgehandeld. Lees hiervoor onze klachtenprocedure op livit.nl/klacht/ of onze locaties. Vraag ernaar bij de balie of uw Livit contactpersoon.

Bent u niet tevreden met de manier waarop Livit uw klacht behandelt, dan kunt u zich wenden tot de onafhankelijke Geschillencommissie Zorg. Deze geeft een bindende uitspraak of bevordert een schikking tussen beide partijen.

Meer informatie over Livit, onze producten en/of dienstverlening leest u op deze website of neem contact op met onze Klantenservice via 088 – 245 2000.

Download hier de pdf