Livit Ottobock Care en MVO

Bijdragen aan de bewegingsvrijheid van mensen betekent voor ons ook bijdragen aan een wereld waarin het voor iedereen fijn en prettig bewegen en leven is. Hierin gaan voor ons kwaliteit en duurzaamheid hand in hand. Dit doen we door op een bewuste en verantwoorde manier zaken te doen en onze processen in te richten met zo min mogelijk impact op het milieu. Daarnaast zorgen wij goed voor iedereen die bij en met Livit Ottobock Care werkt en hebben we een maatschappelijk partner van het Liliane Fonds om bewegingsvrijheid ook op kansarme plekken in de wereld mogelijk te maken.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Vanuit verantwoord ondernemerschap willen wij het elke dag een beetje beter doen. Hierbij richten wij ons op drie pijlers:

 

Inkoop en Samenwerking

Wij werken met leveranciers en partners die maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel hebben staan en werken met grondstoffen, procedures en arbeidsomstandigheden die mens en milieu zo min mogelijk belasten.

Lees meer

Productie en Proces

Wij investeren continu in het digitaliseren en het optimaliseren van onze (productie)processen. Ook gaan we efficiënt met reisafstanden om. Hierdoor verminderen wij het gebruik van grondstoffen, beperken wij ons afval en recyclen dat steeds meer. Ook minimaliseren we het aantal af te leggen kilometers en daarmee benzineverbruik en CO2 uitstoot.

Lees meer

Mens en Maatschappij

Vanuit een verantwoord en controleerbaar bestuur streven we naar een personeelssamenstelling die een representatieve afspiegeling van de samenleving is. Hierbij creëren wij kansen voor mensen die het moeilijker hebben op de arbeidsmarkt. Daarnaast investeren we veel in de ontwikkeling van onze collega’s en stimuleren we vitaliteit.

Ook zetten wij onze kennis, expertise en hulpmiddelen in om vanuit ons maatschappelijk partnerschap met het Liliane Fonds kinderen met een beperking in ontwikkelingslanden te helpen weer mee te doen aan het leven.

Lees meer