Like It Kinderhandspalk

Siliconen Kinder Handspalk

like it kinderhandspalkKinderen met spastische CP (cerebrale parese) kampen vaak met handfunctieproblematiek, waarbij de afwijkende positie van de duim een grote handfunctie (ontwikkelings)beperking met zich mee- brengt. De ‘Like-It’ is een maatwerk siliconen duimorthese waarbij de sensorische en tactiele input zo min mogelijk verstoord wordt door een optimaal gebruik van materiaal en minimale handbedekking.

 

Whitepaper