Osseointegratie

Hoe wordt een prothese aangemeten?