Smart Scoliose Brace

Onderzoek naar ontwikkeling van een Smart Scoliose BraceScoliose Brace

Livit Orthopedie werkt, samen met het Smart Industry Fieldlab 3DMedical en een aantal vooraanstaande artsen op gebied van scoliose behandeling uit het UMC, OLVG en EMC, aan de ontwikkeling van een Smart Scoliose Brace. Uitgangspunt is dat deze brace de scoliose – de vervorming van de wervelkolom van adolescente meisjes – op een maximaal haalbare en comfortabele manier corrigeert. De huidige bracetherapie wordt door de patiënten als zeer belastend ervaren en kan de normale lichamelijke en psychosociale ontwikkeling in de kwetsbare levensfase verstoren.

Livit Development Board

Op 18 mei 2018 vond het eerste brede overleg rondom dit onderwerp plaats. Tijdens deze ronde tafel meeting zijn in multidisciplinair verband de scoop en randvoorwaarden van het project besproken en zijn de vervolgacties uitgezet. Platform hiervoor was het Development Board, een innovatieplatform opgericht door Livit met als doel om door kennisbundeling van verwijzers, wetenschappers en adviseurs tot nieuwe toepassingen en oplossingen in de orthopedie te komen. Dit gebeurt onder andere door het ontwikkelen en testen van prototypes en uniforme methodieken van aanmeten en verwerken van de gegevens.
Meer informatie over het onderzoek naar de Smart Scoliose Brace leest u in onze whitepaper.

Smart Scoliose Brace Whitepaper