MVO bij Livit

Onze MVO visie

“Livit levert orthopedische hulpmiddelen en diensten van hoge kwaliteit. Het perfectioneren van ons advies en onze producten gaat echter verder dan dat en we nemen hierbij ook onze verantwoordelijkheid voor de invloed die onze producten hebben op milieu en maatschappij. Daarmee kan ons bedrijf zich blijven ontwikkelen en kunnen we onze positie als vooruitstrevend bedrijf in stand houden.”

JAN-WILLEM VAN DER WINDT

CEO Livit

Inkoop en samenwerking

Gebruik van minder milieu belastende grondstoffen: Ingegeven door de keuze om bewuster met onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om te gaan zijn sinds 2016 met leveranciers van Livit afspraken gemaakt over het gebruik van minder milieu belastende grondstoffen (en in het bijzonder leer)

Lees meer

Productie en proces

Nieuwe generatie (3D) steunzolen reduceert afval met 80%: Wij investeren continu in digitalisering en het optimaliseren van onze (productie)processen en verminderen zo wij het gebruik van grondstoffen en beperken wij ons afval. Nieuwe generatie (3D) steunzolen geeft duidelijke functionele voordelen en reduceert afval aanzienlijk en helpt ons in het behalen van onze MVO-doelen!

Lees meer

Mens en maatschappij

Sinds mei 2017 zijn Livit en het Liliane Fonds maatschappelijk partners. Vanuit onze gezamenlijke passie om mobiliteit voor iedereen mogelijk maken, wil Livit het Liliane Fonds helpen om gehandicapte kinderen in de derde wereld weer mee te laten doen aan het leven. Dit doen we door onze kennis en expertise in te zetten voor concrete projecten. We vertellen u graag meer over deze samenwerking en ons project voor de orthopedische werkplaats in Gatagara in Rwanda waar wij sinds 2019 mee samenwerken om kinderen met een functiebeperking een betere toekomst te geven.

Lees meer

Verantwoording

NEN Zelfverklaring logoVanuit onze visie en manier van werken onderschrijven wij de uitgangspunten van het MVO Nederland Manifest ‘be the change’ en hanteren we ISO 26000 om ons MVO programma te vormen en de voortgang te monitoren. Met een zelfverklaring ISO 26000 willen we laten zien hoe Livit MVO met behulp van ISO 26000 heeft geïmplementeerd. Om transparantie te vergroten hebben wij de zelfverklaring geplaatst op het Publicatieplatform van NEN. Op dit platform staan verschillende organisaties die de zelfverklaring hebben uitgegeven. NEN controleert of wij hebben voldaan aan de algemene eisen en plaatsen een link naar een onderbouwing van de zelfverklaring. Deze whitepaper is onderdeel van de onderbouwing over de gemaakte keuzes ten aanzien van MVO op de in de zelfverklaring genoemde gebieden.

Bekijk de publicatie van de zelfverklaring en onderbouwing op het MVO publicatieplatform van NEN.

 

 

E-book "Duurzaamheid en MVO'

Meer weten over de voortgang van onze MVO doelstellingen en activiteiten? Lees ons e-book over duurzaamheid en MVO.

Bekijk