Onze MVO visie

Vanuit onze visie om mobiliteit mogelijk te maken voor wie dit niet (meer) vanzelfsprekend is, voelen wij ons sterk verbonden met de omgeving waarin wij ons werk doen. We staan met twee benen in de (lokale) samenleving en zijn oprecht geïnteresseerd en dienstbaar aan onze omgeving. Gedreven door deze betrokkenheid willen wij op een bewuste en verantwoorde wijze aanmeten, produceren en zakendoen. Met respect voor mens en milieu. Dit doen wij vanuit drie pijlers:

Inkoop en samenwerking: Wij werken met leveranciers en partners die maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel hebben staan en werken met grondstoffen, processen en arbeidsomstandigheden die mens en milieu zo min mogelijk belasten. Een goed voorbeeld hiervan is het leer van onze orthopedische maatschoenen. 

Productie en proces: Wij investeren continu in digitalisering en het optimaliseren van onze (productie)processen. Zetten in op kwaliteit en gaan voor in één keer goed produceren. Onze focus ligt op een ideaal logistiek proces binnen de hele organisatie. Hierdoor verminderen wij het gebruik van grondstoffen, beperken we ons afval en minimaliseren we het aantal af te leggen kilometers en daarmee benzineverbruik en CO2 uitstoot.

Mens en maatschappij: Wij werken vanuit een verantwoord en controleerbaar bestuur en streven ernaar dat onze personeelssamenstelling een representatieve afspiegeling van de samenleving is. Hierbij creëren wij kansen voor groepen die het moeilijker hebben op de arbeidsmarkt. Daarnaast investeren we volop in de ontwikkeling van en de samenwerking tussen onze mensen en stimuleren vitaliteit. Ook zetten wij onze kennis, expertise en hulpmiddelen in om vanuit ons maatschappelijk partnerschap met het Liliane Fonds kinderen met een beperking in ontwikkelingslanden te helpen weer mee te doen aan het leven.

“Livit levert orthopedische hulpmiddelen en diensten van hoge kwaliteit. Het perfectioneren van ons advies en onze producten gaat echter verder dan dat en we nemen hierbij ook onze verantwoordelijkheid voor de invloed die onze producten hebben op milieu en maatschappij. Daarmee kan ons bedrijf zich blijven ontwikkelen en kunnen we onze positie als vooruitstrevend bedrijf in stand houden.”

JAN-WILLEM VAN DER WINDT

CEO Livit

Inkoop en samenwerking

Gebruik van minder milieu belastende grondstoffen: Ingegeven door de keuze om bewuster met onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om te gaan zijn sinds 2016 met leveranciers van Livit afspraken gemaakt over het gebruik van minder milieu belastende grondstoffen (en in het bijzonder leer)

Lees meer

Productie en proces

Nieuwe generatie (3D) steunzolen reduceert afval met 80%: Wij investeren continu in digitalisering en het optimaliseren van onze (productie)processen en verminderen zo wij het gebruik van grondstoffen en beperken wij ons afval. Nieuwe generatie (3D) steunzolen geeft duidelijke functionele voordelen en reduceert afval aanzienlijk en helpt ons in het behalen van onze MVO-doelen!

Lees meer

Mens en maatschappij

Samenwerken met Stichting Vrij Bewegen en Liliane fonds:
Wij staan open voor samenwerking en partnerschappen en zijn bereid kennis en ervaringen actief te delen, voorbeelden zijn het initiatief van Stichting vrij Bewegen en de samenwerking met het Liliane Fonds

Lees meer

Verantwoording

Vanuit onze visie en manier van werken onderschrijven wij de uitgangspunten van het MVO Nederland Manifest ‘be the change’ en hanteren we ISO 26000 om ons MVO programma te vormen en de voortgang te monitoren. Met een zelfverklaring ISO 26000 willen we laten zien hoe Livit MVO met behulp van ISO 26000 heeft geïmplementeerd. Om transparantie te vergroten hebben wij de zelfverklaring geplaatst op het Publicatieplatform van NEN. Op dit platform staan verschillende organisaties die de zelfverklaring hebben uitgegeven. NEN controleert of wij hebben voldaan aan de algemene eisen en plaatsen een link naar een onderbouwing van de zelfverklaring. Deze whitepaper is onderdeel van de onderbouwing over de gemaakte keuzes ten aanzien van MVO op de in de zelfverklaring genoemde gebieden.

 

 

cta image

Meer weten over onze zelfverklaring ISO26000?

Lees de whitepaper met onze onderbouwing

Lees de whitepaper