Veiligheidsschoenen - werknemer

Heb ik een verwijsbrief van een arts/specialist nodig?