Osseointegratie

Wanneer kom ik in aanmerking voor een osseointegratieprothese?