Osseointegratie

Hoe wordt een osseointegratieprothese aangemeten?