Stad Holland (SH) is een kleine, zelfstandige verzekeringsmaatschappij die nauw samenwerkt met DSW Zorgverzekeraar.