Vergoeding Orthopedische Schoenen

Orthopedische schoenen worden vergoed vanuit uw basisverzekering, maar komen ten laste van uw eigen risico. Ook geldt er een eigen bijdrage. Dit betekent dat u een gedeelte zelf moet betalen. Lees er hier meer over.

Vergoeding orthopedische schoenen

Orthopedische schoenen worden vergoed vanuit uw basisverzekering, maar komen ten laste van uw eigen risico. Dit betekent dat u een gedeelte zelf moet betalen.

Voor orthopedische schoenen geldt behalve het eigen risico ook nog een eigen bijdrage. Dit is een bedrag dat u zelf moet betalen. De overheid bepaalt voor welke hulpmiddelen een eigen bijdrage geldt en hoe hoog deze bijdrage is. Voor orthopedische schoenen en semi-orthopedische schoenen geldt voor 2024 een wettelijke eigen bijdrage van € 130,-. Voor kinderen tot 16 jaar geldt een wettelijke eigen bijdrage van € 65,-.

Sommige verzekeraars bieden een vergoeding van de eigen bijdrage vanuit een aanvullende verzekering. Wilt u weten of u aanspraak kunt maken op vergoeding? Check dan de vergoedingenwijzer.

Eigen risico

Ook al worden uw orthopedische schoenen door de zorgverzekeraar vergoed, ze komen ten laste van het eigen risico. Het eigen risico is een wettelijk bepaald jaarbedrag dat voor iedereen gelijk is. Voor 2024 is het eigen risico vastgesteld op € 385,-. Dit bedrag is gelijk aan vorig jaar. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico.

Bij sommige verzekeraars kunt u uw eigen risico in termijnen betalen. Of dat in uw geval ook geldt, kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar.

Eigen bijdrage

Voor sommige hulpmiddelen, bijvoorbeeld voor orthopedische en semi-orthopedische schoenen, geldt behalve het eigen risico ook een eigen bijdrage. Dit bedrag betaalt u zelf. De overheid bepaalt voor welke hulpmiddelen een eigen bijdrage geldt en hoe hoog de bijdrage is. Dit geldt voor hulpmiddelen uit zowel de basisverzekering als uit de aanvullende verzekering.

Sommige zorgverzekeraars bieden een aanvullende verzekering, waarbij de eigen bijdrage geheel of gedeeltelijk wordt vergoed. Uw zorgverzekeraar kan u hier meer over vertellen.

Wilt u weten of u aanspraak kunt maken op vergoeding en wat de eigen bijdrage is? Check dan de vergoedingenwijzer.

Contracten Zorgverzekeraars

Livit werkt samen met alle zorgverzekeraars in Nederland. Met de juiste indicatie worden de meeste orthopedische hulpmiddelen geheel of gedeeltelijk uit de basisverzekering vergoed. Livit dient de declaratie voor orthopedische schoenen rechtstreeks in bij uw zorgverzekeraar. Voorwaarden daarvoor zijn dat wij in het bezit zijn van de gegevens van uw zorgverzekering, uw identiteitsbewijs en een verwijsbrief van uw arts of specialist. Of u voor een vergoeding in aanmerking komt, is dus afhankelijk van uw verwijzing (medische indicatie).

Wilt uw weten of u aanspraak kunt maken op vergoeding? Check dan de vergoedingenwijzer.