PROM – het succes van zorg volgens de klant

PROM’s zijn een meetmethode om de effectiviteit van een behandeling te meten vanuit het perspectief van de klant. De mening of waardering van de klant is dus bepalend bij de vraag of en hoe succesvol een behandeling is.

PROM – effectiviteit van zorg meten

PROM’s worden veelvuldig gebruikt in de medische wereld, zoals door ziekenhuizen en tandartsen. Door het effect van een behandeling te meten, kan iets gezegd worden over de effectiviteit van een operatie of een behandeling. PROM staat voor Patient Reported Outcome Measure.

Het is dus geen klanttevredenheidsonderzoek, maar het gaat over de effectiviteit van de behandeling. Dus niet over de persoon of de instantie die de behandeling uitvoert

Hoe gaat PROM in het werk?

PROM’s worden afgenomen met behulp van vragenlijsten. De vragen worden beantwoord op een vooraf gedefinieerde schaal, zodat de antwoorden goed met andere klanten te vergelijken zijn.

PROM bij Livit Ottobock Care

Wij zijn in 2018 begonnen met het afnemen van PROM-vragenlijsten onder onze klanten. De klant krijgt vragen over vier thema’s: stabiliteit, mobiliteit, pijn en cosmetiek. De vragenlijsten worden op verschillende ‘ijk’ momenten ingevuld:
1. Voor de ontvangst van het product
2. Drie weken na ontvangst van het product
3. Eén jaar na ontvangst van het product

Wat is het voordeel voor de klant?

Er zijn een aantal voordelen voor de klant. De twee belangrijkste voordelen zijn:

  • Verkregen inzicht leidt tot actiepunten. Stel, uit de PROM komt naar voren dat u wint aan stabiliteit en minder pijn heeft, maar niet wint aan mobiliteit. Dan moet op dat gebied naar een oplossing gezocht worden. PROM’s maken zorg doeltreffender.
  • We verzamelen data om – geanonimiseerd – onderzoek te doen. Door grote hoeveelheden data, van bijvoorbeeld schoendragers, te vergelijken met elkaar kunnen we voorspellingen doen over de effectiviteit van orthopedische schoenen. En dat is voor iedere (toekomstige) schoendrager een voordeel. Je hoeft het wiel immers maar één keer uit te vinden.