Liliane Fonds

In Rwanda hebben ruim 10.000 kinderen en volwassenen een prothese of orthese nodig. Deze hulpmiddelen waren tot op heden voor veel mensen onbereikbaar. Zowel financieel als letterlijk; het aantal prothesecentra in Rwanda is beperkt. In 2019 zijn wij samen met het Lilianefonds gaan inzetten voor een betere prothesezorg in Rwanda. Inmiddels is er veel veranderd, maar nog steeds een wereld te winnen!

Van mobiliteit naar vrijheid

Heb je een fysieke beperking in Rwanda, dan kent je dagelijks leven extra uitdagingen. Er zijn fysieke drempels; veel scholen en openbare gebouwen zijn ontoegankelijk. Hetzelfde geldt ook voor het openbaar vervoer. Daarnaast heersen er nog steeds vooroordelen en taboes rondom mensen met een handicap. Beter kunnen bewegen maakt dan het verschil. Een prothese of orthese zorgt ervoor dat je als kind mee kunt doen met je vrienden en naar school kunt. Voor volwassenen vergroten deze hulpmiddelen de kans op werk en jezelf kunnen redden in het dagelijks leven.

Handen ineen voor een gedeelde missie

Livit Ottobock Care zet zich in voor de bewegingsvrijheid van ieder mens die daar ondersteuning bij nodig heeft. Het Liliane Fonds wil kinderen met een handicap op de minst kansrijke plekken ter wereld helpen weer mee te doen aan het leven. Vanuit deze gedeelde missie sloegen wij in 2019 de handen ineen. Ons gezamenlijk doel is de orthopedische hulpmiddelenzorg in Rwanda structureel te verbeteren en toegankelijker te maken voor alle kinderen en volwassenen met een fysieke beperking.

Hoe gaan we te werk?

Zelfstandigheid, onafhankelijkheid en samenwerken staan centraal in onze aanpak. Wij ondersteunen alleen bij die zaken waar vanuit de lokale bevolking ook echt behoefte aan is. Op een manier die aansluit bij hun situatie. Uitgangspunt daarbij is dat de lokale professionals uiteindelijk zonder hulp of ondersteuning van buitenaf verder kunnen. Wij investeren dan ook vooral in het overdragen kennis en ervaring op alle vlakken van orthopedische hulpmiddelenzorg en doneren alleen hulpmiddelen waar dat tijdelijk noodzakelijk is om verder te komen.

Wij  bieden hulp op het gebied van opleiding op het gebied van het aanmeten en vervaardigen van orthopedische hulpmiddelen, maar adviseren ook op het gebied van vergoedingen en het inkoop van materialen. Zo hebben inmiddels veel meer kinderen en volwassenen toegang tot een kwalitatief goede prothese en daardoor een vrijer leven.

Wat hebben we tot nu toe met elkaar bereikt?

  • Door de introductie van een nieuwe manier van prothesekokers maken, lopen veel kinderen en volwassenen in Rwanda op een modernere en meer comfortabele prothese.
  • Daarnaast werken artsen en specialisten in de orthopedische hulpmiddelenzorg steeds meer samen, waardoor een gezamenlijke aanpak ontstaat en de patiënten beter en sneller geholpen worden.
  • De training voor het maken van prothesekokers en het professioneel samenwerken binnen het medische team wordt nu door lokale trainers in heel Rwanda gegeven. Hierdoor worden de kennis en vaardigheden nu landelijk toegepast.
  • De landelijke opleiding voor orthopedisch instrumentmakers is verbeterd, waardoor deze zijn accreditatie, erkenning en subsidie heeft weten te behouden voor de komende jaren.
  • Er zijn veel meer producten opgenomen in het landelijke vergoedingenpakket van de zorgverzekering, waaronder een beenprothese, die daardoor voor veel meer mensen met een amputatie bereikbaar is.
  • Onderdelen voor het maken van orthopedische hulpmiddelen worden inmiddels centraal ingekocht. Hierdoor zijn kwalitatief goede materialen in heel Rwanda beschikbaar tegen scherpere prijzen.

Samen kom je verder

Al deze geweldige stappen hebben er de afgelopen 5 jaar voor gezorgd dat veel meer kinderen en volwassenen met een amputatie weer mee kunnen doen met het leven. Een prachtige verdienste van de samenwerking tussen een aantal bevlogen orthopedisch instrumentmakers en de directie van het Revalidatiecentrum van Gatagara. Diverse lokale samenwerkingspartners van het Liliane Fonds. En een groep zeer gedreven Livit Ottobock Care collega’s die zich samen met een aantal Nederlandse revalidatieartsen en opleiders met hart en ziel inzetten voor onze missie in Rwanda. Daar zijn wij bijzonder trots op!

Onze toekomstdroom

Onze toekomstdroom is dat alle kinderen en volwassenen met een handicap in Rwanda toegang hebben tot kwalitatief goede hulpmiddelen, zonder hulp van buitenaf. Om dat te bereiken zullen we op alle punten moeten blijven investeren en samenwerken. Daarnaast gunnen we kinderen die een orthese (been- of armspalk) nodig hebben een kwalitatief betere voorziening. En willen we aan de slag met het aanmeten van steunzolen en het uitvoeren van orthopedische schoenaanpassingen.

Onze ambities zijn groot, maar dat zijn de te behalen resultaten ook! En u kunt ons daarbij helpen. Met uw bijdrage kunnen kinderen met een functiebeperking in Rwanda vrijer en beter spelen, leren en leven.

Helpt u mee?

Staat u achter onze missie en wilt u ons project steunen? Onze ambities zijn groot, maar dat zijn de te behalen resultaten ook! En u kunt ons daarbij helpen. Met uw bijdrage kunnen kinderen met een functiebeperking in Rwanda vrijer en beter spelen, leren en leven. Met uw bijdrage kunnen kinderen met een functiebeperking in Rwanda vrijer en beter spelen, leren en leven.

Doneer