Leer voor orthopedische schoenen

Arbeidsomstandigheden en milieuproblematiek bij de wereldwijde productie van leer verdienen meer aandacht. Tegelijkertijd ontstaan er steeds meer interessante duurzaamheidsinitiatieven. Wij kijken daarom kritisch naar de internationale toeleveringsketen van ons eigen leer.

Livit leer

‘Echt leer´staat voor kwaliteit, maar niet automatisch voor duurzaamheid. Het kwaliteitsleer dat consumenten graag dragen is een natuurproduct dat veel bewerkingen heeft ondergaan daardoor niet zomaar meer biologisch afbreekbaar is. De internationale leerproductie kan nog vele verbeterstappen maken op het gebied van dierenwelzijn, werkomstandigheden voor arbeiders en op het gebruik van chemicaliën, water, energie en zout.

Livit Ottobock Care wil vanuit haar MVO beleidsplan kunnen garanderen dat bij het vervaardigen van onze schoenen mens en milieu zo min mogelijk belast worden. Daarom kiest Livit voor leveranciers die aantoonbaar kwalitatief hoogstaand leer gebruiken waarbij het milieu minder wordt belast en de arbeidsomstandigheden verantwoord zijn. Concreet betekent dit dat onze leveranciers zich moeten conformeren aan de uitgangspunten van de ‘Leather Working Group’ (LWG).

Het doel van deze multi- stakeholdergroep is om een auditprotocol te ontwikkelen en te onderhouden dat de milieu- impact en prestatiemogelijkheden van leerfabrikanten beoordeelt en duurzame milieupraktijken binnen de leerindustrie promoot. De LWG bestaat uit retailers, productfabrikanten, leerfabrikanten, chemische leveranciers en technische experts die samenwerken om een milieubeheerprotocol te definiëren dat specifiek is bedoeld voor de leerindustrie.

Meer over het leerproductieproces

Verontreiniging

Verontreiniging van lucht, water en land kan in alle fasen van het productieproces optreden. Veeteelt en slacht hebben een verhoogd vervuilingsrisico vanwege het organisch afval en de verwerking hiervan. Het looien en afwerken van leer veroorzaakt daarnaast organisch en chemisch afval, dat kan leiden tot ernstige milieuverontreiniging. De gevolgen van deze vervuiling voor het milieu zijn groot. Het leerlooiproces kan het grondwater ernstig vervuilen en daarmee de beschikbaarheid van schoon drinkwater. In het looiproces wordt veelvuldig gebruikgemaakt van water, dit kan in waterschaarse regio’s gevolgen hebben voor de beschikbaarheid van drinkwater.

Onveilig

Alle fasen van het productieproces kunnen worden beschouwd als zwaar en vervuilend werk met grote risico’s voor arbeidsomstandigheden en diervriendelijkheid (werken met vee, scherpe messen, snijmachines en het gebruik van chemicaliën). Het komt voor dat werknemers niet genoeg beschermd of getraind zijn om onder deze omstandigheden veilig te werken.

Mensenrechten

Mensenrechten zijn een groot probleem in landen als China en India. Kinderarbeid, vormen van gedwongen arbeid en slechte arbeidsomstandigheden zijn in alle fasen mogelijk en komen in deze landen veelvuldig voor. De druk op kosten voor goedkoop leer verergert het risico op deze problemen.
Het risico verschilt veel per regio en is erg afhankelijk van wet- en regelgeving van lokale overheden.

Leer van Livit Ottobock

* Ons leer komt uit Europa, met goede richtlijnen en controle op arbeidsomstandigheden * Ons leer wordt volgens internationale standaarden geproduceerd * Ons leer wordt gelooid zonder gebruik van het milieubelastende Chroom 6 * Tijdens de productie van ons leer wordt er zo verantwoord mogelijk met water omgegaan

Kies uw eigen kleur leer

Bekijk de catalogus met leersoorten en kleuren inspiratie voor uw maatwerk orthopedische schoenen. Wij hopen zo een visualisatie te geven van de mogelijkheden voor uw nieuwe schoenen.

Bekijk de leercatalogus