Vergoeding Steunzolen

Steunzolen vallen niet onder uw basisverzekering, maar onder de aanvullende verzekering. U betaalt de kosten van uw steunzolen rechtstreeks aan Livit bij ontvangst. Lees er hier meer over.

Vergoeding bij steunzolen

Steunzolen vallen niet onder uw basisverzekering, maar onder de aanvullende verzekering. U betaalt de kosten van uw steunzolen rechtstreeks aan Livit bij ontvangst. De factuur die u van ons meekrijgt, kunt u gebruiken om de kosten zelf te declareren bij uw zorgverzekeraar.

De prijs van steunzolen ligt gemiddeld op €255 euro. Steunzolen voor kinderen tot 16 jaar kosten €210. Deze prijs is inclusief alle afspraken die nodig zijn om uw steunzolen naar wens te maken. Vanaf de eerste afspraak met uw adviseur tot en met de nazorg en controle van uw steunzolen, er komen naderhand geen onvoorziene kosten bij.

Wilt u weten wat úw zorgvergoeding voor steunzolen is? Doe de check op onze website en u ziet het meteen.

Of u (een deel van) de kosten vergoed krijgt, hangt af van uw aanvullende verzekering en verschilt per zorgverzekeraar. Wilt u het zeker weten, dan kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Eigen risico

Ook al wordt uw hulpmiddel door de zorgverzekeraar vergoed, het kan zijn dat de kosten ten laste komen van uw eigen risico. Het eigen risico is een wettelijk bepaald jaarbedrag dat voor iedereen gelijk is. Voor 2024 is het eigen risico vastgesteld op € 385,-. Dit bedrag is gelijk aan vorig jaar. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico.

Voor steunzolen geldt geen eigen risico.

Eigen bijdrage

Voor sommige hulpmiddelen, bijvoorbeeld voor orthopedische en semi-orthopedische schoenen, geldt behalve het eigen risico ook een eigen bijdrage. Dit bedrag betaalt u zelf. De overheid bepaalt voor welke hulpmiddelen een eigen bijdrage geldt en hoe hoog de bijdrage is. Dit geldt voor hulpmiddelen uit zowel de basisverzekering als uit de aanvullende verzekering.

Steunzolen hebben geen eigen bijdrage.

Contracten Zorgverzekeraars

Livit heeft contracten met alle zorgverzekeraars in Nederland, zie voor een volledig overzicht onze vergoedingenwijzer.