Live it Magazine

Bij Livit vinden wij dat iedereen het verdient om vrij te kunnen bewegen. Wij willen mobiliteit mogelijk maken voor wie dit niet (meer) vanzelfsprekend is. Door te luisteren. Door mee te denken. Door te helpen. Met onze orthopedische kennis, expertise en hulpmiddelen. Net zolang tot we samen een oplossing vinden waarmee u weer vrij(er) kunt bewegen. Lees meer in ons Liv'it Magazine.
 

Live It Magazine editie 2/2019

Editie 2 thema ‘werk’

Live It Magazine editie 1/2018

Editie 1 thema ‘sport’